Ankarspel ep-500 Allmänt

Först och främst vill vi gratulera dig till ett gott val. Vi hoppas att du får glädje av ditt ankarspel under många år. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Anchormatic Produktion AB med frågor och synpunkter.

Läs först hela bruksanvisningen, spara den och läs igen för att underhålla kunskaperna.

Bruksanvisningen består av foldern, lösa A4-blad numrerade från 1-16, samt CE-märkningen, garantibladet borrmallen.

Du kan öppna de olika bladen genom att klicka på länkarna nedan. Vissa blad är ännu under utveckling.

senaste_bruksanvisning_2016-04-11.pdf
       
Lösa A-4 blad    
1. Allmänt   9. Benämningar  
2. Användarinstruktion 10. Ankarrullar  
3. Säkerhet 11. Infällda ankarrullar  
4. Montering 12. Dävertar och brytrullar  
5. Inkoppling 13. Täckkåpor  
6. Kalibrering/programmering 14. Bordgenomföring  
7. Manöverpaneler 15. Mått  
8. Radiokontroll 16.Komplett bruksanvisning för Anchormatic ep-500  
  17.Komplett bruksanvisning (gamla modellen)  

Leverans


Ankarspelet levereras normalt i en kartong när det skickas. Med leveransens bifogas:
Följesedel, folder med bruksanvisning samt borrmall. Kontrollera att beskrivningen är komplett och att allt material har levererats enligt följesedeln. Avvikelser skall meddelas inom en vecka.


Montering


Sex sammanfattande råd:

  1. Placera bandtrummans axel vågrätt.
  2. Centrera bandtrumma, brytrullar och ankarrulle.
  3. Beakta måtten B och M.
  4. Använd starka infästningspunkter.
  5. Skydda elutrustningen mot vatten.
  6. Kalibrera och koda innan provkörning

Användning


Viktigt! Styrströmmen skall alltid vara avstängd under färd för att låsa ankaret i inhalat läge. Låt båtmotorn ladda batteriet under inhalning och ha ankaret under uppsikt.

Viktigt! Vid fällning av ankaret, när du tryckt på “Ner” och ankaret löper ut, får du inte trycka på “Upp” förrän ankaret nått botten. Kopplingen kan deformeras av kraften från det fallande ankaret.

Ett klick på NER = frikoppling av bandtrumman.
Ett klick på UPP = låsning av bandtrumman.

UPP = inhalning så länge knappen är intryckt. Med automatstoppet stannar ankaret först i vattenbrynet för avsköljning, tvättläget. Därefter släpp knappen och tryck UPP tills ankarspelet bryter automatiskt i slutläget.