Montering


Här visar vi några förslag på hur ankarspelet kan monteras:

Ankaret och ankarrullen kan placeras i såväl för som akter. Genom att bandet kan ledas och vridas i alla riktningar kan ankarspelet placeras på många sätt både inuti och på utsidan av båten. Vid placering inuti båten kan många svåråtkomliga och outnyttjade utrymmen komma till användning. Ankarspelet kan med fördel placeras t. ex. under koj, mot insidan av akterspegeln, i kölsvinet, fören, motorrummet mm.
1) Utvändigt montage med ankarrulle och täckkåpa på däck. 2) Invändigt montage med ankarrulle genom stäv. 3) Utvändigt montage med ankarrulle och täckkåpa på badbrygga.
4) Invändigt montage med ankarrulle på däck. 5) Bojförtöjning med ankarspel 6) För segelbåt med negativ akter eller för integrerad badbrygga.
7) Invändigt montage med flera brytrullar. 8) Invändigt montage med ankarspelet i kölsvinet och ankarrulle på däck. 9) Invändigt montage med ankarspelet i kölsvinet och ankarrulle på badbrygga.
10) Uppvinschning av båt på trailer med hjälp av ankarspel. 11) Invändigt montage med ankarspel
under däck.
12) Invändigt montage med ankarspel på insidan av ankarspegel.