Paketpriser, exempel för installation i olika båttyper:

       
       
  Samtliga priser inklusive moms. SEK      
         
  Motorbåt förslag 1:      
  Ankarspelspaket Light 19.400    
  Brytrulle 805, 1 styck   950    
  Ankarrulle 800      1.950    
  Summa 22.300    
         
  Motor- och segelbåt förslag 2:      
  Ankarspelspaket ep-500 22.950    
  Brytrulle 805, 1 st 950    
  Ankarrulle ledad 801 3.500    
  Summa 27.400    
         
  Segelbåt förslag 3:      
  Ankarspelspaket ep-500  22.950    
  Brytrulle 805, 1 st  950    
  Ankardävert 809 4.780    
  Summa  28.680    
         
  Segelbåt förslag 4:      
  Ankarspelspaket ep-500 22.950    
  Brytrulle 805, 2 st  1.900    
  Ankardävert lång 810 5.460    
  Summa 30.310    
  Segelbåt förslag 5:      
  Ankarspelspaket 24V-ep-500 25.900    
  Brytrulle 805, 2 st  1.900    
  Ankardävert lång 810 5.460    
  Summa 33.260