Paketpriser, exempel för installation i olika båttyper:

       
       
  Samtliga priser inklusive moms. SEK      
         
  Motorbåt förslag 1:      
  Ankarspelspaket 12V-ep-500 23.725    
  Brytrulle 805, 1 styck   950    
  Ankarrulle 800      1.950    
  Summa 22.300    
         
  Motor- och segelbåt förslag 2:      
  Ankarspelspaket 12V-ep-500 23.725    
  Brytrulle 805, 1 st 950    
  Ankarrulle ledad 801 3.500    
  Summa 28.175    
         
  Segelbåt förslag 3:      
  Ankarspelspaket 12V-ep-500  23.725    
  Brytrulle 805, 1 st  950    
  Ankardävert 809 4.780    
  Summa  29.455    
         
  Segelbåt förslag 4:      
  Ankarspelspaket 12V-ep-500 23.725    
  Brytrulle 805, 2 st  1.900    
  Ankardävert lång 810 5.460    
  Summa 31.085    
  Segelbåt förslag 5:      
  Ankarspelspaket 24V-ep-500 26.675    
  Brytrulle 805, 2 st  1.900    
  Ankardävert lång 810 5.460    
  Summa 34.035